Politika ochrany osobných údajov

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou SILVESCO. Využívaním našej webovej stránky súhlasíte s našou politikou ochrany osobných údajov.


Aké informácie získavame a prečo?

Spoločnosť SILVESCO považuje Vami poskytnuté osobné údaje za súkromné a dôverné. Z tohto dôvodu k nim majú prístup len oprávnení zamestnanci. Osobné údaje od Vás získavame len v prípade, že ste sa zaregistrovali k odberu nášho newslettra alebo ste vyplnili kontaktný formulár na webovej stránke. Pri registrácii alebo vyplnení formuláru je potrebné, aby ste zadali vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo.


Ako využívame získané informácie?

Všetky získané informácie využívame len na naše interné účely. Získané informácie nepredávame a ani neposkytujeme tretím stranám bez Vášho súhlasu. Toto sa nevzťahuje na tretie strany, s ktorými zmluvne spolupracujeme pri príprave webovej stránky alebo pri poskytovaní našich služieb, a ktoré súhlasia s dodržiavaním ochrany osobných údajov. Právo zverejniť vaše osobné informácie si vyhradzujeme len v prípade, ak to vyžaduje zákon a je to v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov, našej ochrany alebo ochrany našich práv a majetku.

Získané informácie využívame, aby sme vedeli:

Na konci každého nami odoslaného e-mailu vždy nájdete odkaz na odhlásenie sa z odoberania newslettrov a odhlásenie sa z databázy.


Využíva táto stránka súbory cookies?

Naša spoločnosť využíva cookies za účelom získavania agregovaných dát a vytvárania štatistiky o návštevách na stránke, čo nám umožňuje optimalizovať našu webovú stránku – jej obsah a štruktúru – a vytvoriť tak pre Vás príjemnú užívateľskú skúsenosť. Sledujeme napríklad návštevnosť jednotlivých stránok a počet zaslaných kontaktných formulárov.


Politika ochrany osobných údajov získaných online

Táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na informácie, ktoré sme získali z webovej stránky a nevzťahuje na informácie, ktoré sme získali z offline zdrojov.

Adresa

SILVESCO, s. r. o.
Digital Park II ,
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Kontakty

office@silvesco.sk
+421 911 441 405